Consultancy & Coaching

Naast het managen van afdelingen of projecten bieden we ook diensten aan met betrekking tot consultancy bij veranderingen in bedrijfsprocessen en/of medewerkers. Hierbij kunnen we de volgende diensten aanbieden:

• Optimalisatie bedrijfsprocessen en verbeteren performance
• Consultancy, verandermanagement
• Coaching medewerkers, coaching-on-the-job
• Persoonlijke Ontwikkeling, Reïntegratie en Empowerment

Optimalisatie bedrijfsprocessen
Zowel het optimaliseren van de primaire bedrijfsprocessen (individueel en geïntegreerd) alsook de ideale afstemming van de primaire bedrijfsprocessen op de ICT processen behoren tot onze expertises. Een optimale bijdrage van bedrijfsprocessen en ICT processen aan de bedrijfsstrategie zorgen voor een betere realisatie van uw targets! Referenties:

• CBS: eerste overheidsinstantie met succesvolle realisatie outputfinanciering
• Gemeente Maastricht: realisatie eerste volledig interactieve virtuele balie Burgerzaken
• Gemeente Landgraaf: succesvolle implementatie P&C cyclus en Balanced Score Card
• Essent: 20% effectievere budgetbeheersing van projectenportfolio ICT (€ 50 miljoen)

Consultancy
Het adviseren van management en directie bij ingrijpende, complexe veranderingstrajecten is nauw verweven met het coachen van medewerkers en leidinggevenden. In de praktijk gebeurt dit meestal gecombineerd, maar deze dienst kan ook zelfstandig worden aangeboden indien de situatie dat wenst.

Coaching medewerkers
Als de bedrijfsprocessen veranderen moeten de medewerkers extra aandacht krijgen. Enerzijds kunnen de werkzaamheden veranderen, zodat een aangepaste opleiding of begeleiding noodzakelijk is, anderzijds gaan veranderingen meestal gepaard met weerstanden. Coaching met betrekking tot omgaan met weerstanden en veranderingsmanagement is belangrijk voor zowel de medewerkers alsook de leidinggevenden.

Persoonlijke Ontwikkeling, Reïntegratie
Bij gewijzigde bedrijfsprocessen, maar ook in meerdere andere situaties komt het vaak voor, dat individuen of groepen medewerkers moeten worden begeleid om zich verder te ontwikkelen of elders uitdagingen te vinden.

• Dit kan gebeuren in de vorm van een geïntegreerd opleidingsplan, maar ook in maatwerkplannen per medewerker.
• Daarnaast behoren begeleiding bij interne persoonlijke ontwikkeling, maar ook bij externe oriëntatie en reïntegratie tot onze expertise.

Hiertoe maken wij (mede) dankbaar gebruik van onze partners, die al jaren gespecialiseerd zijn in deze materie:

• CCO Informatica Opleidingen voor opleidingsplannen, opleidingen en maatwerk advies.
• Sauren Personeelszaken voor coaching, persoonlijke ontwikkeling, outplacement en reïntegratie en overige personeelszaken

Neem voor nadere informatie geheel vrijblijvend contact met ons op!